Széchenyi támogatás Széchenyi támogatás


Integrált politika és tanúsítvány

Küldetésünk

 • Az AMSY számszerűsíthető és minőségi követelményekkel kihívást jelentő munkát, biztos hátteret nyújt munkatársainak.
 • Minden figyelmünk arra irányul, hogy teljes körű vevői elégedettséget érjünk el, ugyanakkor maximálisan megfeleljünk beszállítóink elvárásainak.
 • Folyamatosan fejlődve kiválóságban felülmúljuk versenytársainkat: egyre magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtunk a vevői elégedettség biztosítása érdekében.
 • Cégünket folyamatosan fejlesztjük, törekszünk piaci részesedésünk folyamatos növelésére.

 

Az AMSY Jelöléstechnika Kft. integrált politikája

Az AMSY Jelöléstechnika Kft. eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha termékeink és szolgáltatásaink színvonalát minden esetben az érdekelt feleink igényeinek megfelelően, magas szinten tartjuk.

Cégünk hírnevének, piaci pozícióinak erősítését az elvárásoknak megfelelő minőség, valamint a hatékony integrált irányítási rendszer garantálja, ezért kiemelt fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységeknek, amelyek céljaink elérését a minőség, környezetvédelem, ezáltal az integrált irányítási rendszer javításával, tevékenységünk jellegéből adódó környezeti tényezőket és azok hatásainak megértésével, a szolgáltatási kultúra fejlesztésével segítik.

Az integrált irányítási rendszerünket úgy kell működtetnünk, hogy alaptevékenységünket illetően, feleljen meg érdekelt feleink elvárásainak, a hazai és szükség szerint a nemzetközi előírásoknak, illetve biztosítsa politikánk megvalósítását, társaságunk eredményességét, dolgozóink megélhetését a fenntartható fejlődés alapelvét szem előtt tartva.

Tevékenységünket a szennyezést megelőzve kívánjuk folytatni, úgy, hogy termékeinknél a gyártó cégek környezetvédelmi szempontrendszerét a vezetés magáévá teszi. Az ilyen irányú elkötelezettséget a munkatársaktól is elvárja.

Az integrált irányítási rendszerünkben a felügyeleti tevékenységeinket úgy alakítjuk ki, hogy azok biztosítsák a környezeti követelményeknek megfelelően, a szolgáltatás megtervezésének és nyújtásának folyamatában az életciklusszemléletet.

Folyamatos fejlesztéssel az AMSY Jelöléstechnika Kft. a környezeti teljesítményének jobbítására elkötelezettséget vállal.

Céljaink elérése érdekében:

 • A cégvezetés elkötelezettségével, személyes példamutatásával és a szükséges erőforrások biztosításával, a környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával, illetve a vállalkozás infrastruktúrájának fejlesztésével áll a minőségi-, és a környezetközpontú munkavégzés szolgálatában.
 • Évente céljainkat felülvizsgáljuk és azokat módosítva, vagy új célokat tűzünk ki, amelyek megvalósításához a szükséges feltételeket megteremtve fenntartjuk, illetve fejlesztjük tevékenységünket.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy munkatársaink társaságunk minőség-, és környezeti céljai iránt elkötelezetten és vállalkozásunk céljaival azonosulva egy együttműködő csapat közös szemléletével dolgozzanak.
 • Munkánknak folyamatosan alkalmazkodnia kell az érdekelt feleink elvárásaihoz, melynek érdekében minden dolgozónknak folyamatosan bővítenie kell ismereteit és tudását.
 • Céljaink és belső folyamataink során szem előtt tartjuk az érdekelt feleknek való megfelelési kötelezettségeinket, melyeket időszakosan kiértékelünk.
 • Megrendelőinkkel olyan folyamatos kapcsolattartást kell kialakítanunk, amely nagyfokú bizalmat biztosít mind tevékenységünkkel mind pedig termékeinkkel kapcsolatban.
 • Folyamatosan tovább fejlesztjük működési és integrált irányítási rendszerünket.
 • A magas minőségi színvonalú munkavégzés és környezetünk védelme minden dolgozóink felelőssége, amelyet személyes példamutatással és a megrendelőinkkel folytatott korrekt kapcsolattartással kell bizonyítania.

Meggyőződésünk, hogy az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő integrált irányítási rendszer működtetése előmozdítja vállalkozásunk fejlődését és elismertségét, mind vevőink megelégedettsége, mind az üzleti eredményesség tekintetében.


Tanúsítványok

 

Segítünk megtalálni az ideális jelölési megoldást!

Copyright 2024 | AMSY Jelöléstechnika Kft. | +36 (23) 500-422 | amsy@amsy-jelolestechnika.hu

made in cantinart